אינשטיין 26, חיפה | טלפון: 04-8363374  | פקס: 057-7975262 |  אימייל:  [email protected]

שלבי תוכנית הדוקטורט -אוני' קלוז' / אוני' יאש

שנה ראשונה:

הגשת טופסי בקשה להרשמה, קורות חיים והצעת מחקר ראשונית. הגשת הצעת מחקר רשמית לאוניברסיטה. קבלת מנחה פוטנציאלי מהאוניברסיטה. הגשת מסמכים בתרגום נוטריוני לצורך אישור הרשמה ע"י משרד החינוך ברומניה. סדנה ראשונה בקמפוס יאש/קלוז':  ראיון אישי ומבחן קבלה, מפגש עם המנחים באוניברסיטה. קורס בשיטות מחקר, הודעה על קבלה רשמית לתוכנית הדוקטורט. הגשת 6/4 עבודות הקשורות למחקר. הגשת דו"ח התקדמות. כתיבה ופרסום של מאמר אקדמי על החלק התיאורטי של המחקר.  בסוף שנה א' סדנא שנייה בקמפוס יאש/קלוז': קורס שיטות מחקר, פרזנטציה על דו"ח ההתקדמות.

שנה שנייה :

הגשת דו"ח התקדמות. סדנא בקמפוס יאש/קלוז': קורס שיטות מחקר, הגשת דו"ח/דוחו"ת התקדמות, פרזנטציה על דוחו"ת ההתקדמות. כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמים.

שנה שלישית:

הגשת דו"ח התקדמות ופרזנטציה על הדו"ח. כתיבה ופרסום של מאמרים אקדמים נוספים. הגשת התזה לבדיקה של וועדת בוחנים פנימית. בדיקת התזה בתוכנת המקוריות של האוני', הגנה פנימית על התזה בקמפוס האוניברסיטה, הגנה פומבית על התזה מול בוחנים פנימיים וחיצוניים בקמפוס אוניברסיטת יאש/קלוז'.

.